Postępowanie AEZ/S-039/2020

19-06-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/15289/details

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-039/2020

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Wykonanie robót budowlanych mających na celu zmianę zagospodarowania trenu, w tym rozbiórka wiaty śmietnikowej, wykonanie chodników, utwardzenia terenu oraz wykonanie ogrodzenia przy budynku Domu Studenta DS1, przy ul. Batalionu AK „Pięść” 9 w Warszawie; Pakiet 2: Wykonanie remontu kładki dla pieszych, wraz z modernizacją balustrad, stanowiącej dojście do budynku Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Banacha 1; Pakiet 3: Wykonanie robót budowlano – montażowych oraz instalacyjnych w Domu Studenta DS 2, zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Karolkowej 84, dla potrzeb dostosowania obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej; Pakiet 4: Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku ZIAM dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 81 w Warszawie; Pakiet 5: Wykonanie remontu i modernizacji pracowni w Zakładzie Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie.

Termin składania ofert: do dnia 08 lipca 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )