Postępowanie AEZ/S-016/2021

15-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/26352/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-016/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa komputerów dedykowanych do obliczeń naukowych, w podziale na części zamówienia, zwanych dalej Pakietami od 1 do 4: Pakiet 1 - Stacja robocza A – 1 szt. Pakiet 2 - Stacja robocza B – 1 szt. Pakiet 3 - Stacja robocza C – 5 szt. Pakiet 4 - Laptop – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )