Postępowanie AZP/Z-037/2021

04-08-2021

Kategoria: Dostawy

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AZP/Z-037/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Leczenie dzieci w wieku 6 – 18 lat z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C przy użyciu pangenotypowego leku o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (sofosbuwir/welpataswir)”, numer sprawy AZP/Z-037/2021,

Termin składania ofert: do dnia 16 sierpnia 2021 do godziny 23:59 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )