Postępowanie AZP/Z-079/2018

04-01-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/2745/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-079/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Roche Diagnostics na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 15 stycznia 2019 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )