Postępowanie AEZ/S-009/2020

21-01-2020

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-009/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu stomatologicznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych Pakiet 2 Monitory opisowe medyczne Pakiet 3 Laser stomatologiczny

Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )