Postępowanie AZP/Z-044/2020

29-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21597/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-044/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatu do badania elastograficznego wątroby

Termin składania ofert: do dnia 12 stycznia 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )