Postępowanie AEZ/S-046/2021

03-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/38292/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-046/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 – Sukcesywne dostawy ciekłego azotu do miejsc wskazanych przez Zamawiającego Pakiet 2 - Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych w butlach Zamawiającego do miejsc wskazanych przez Zamawiającego Pakiet 3 - Sukcesywne dostawy ciekłego helu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w zbiorniku Wykonawcy Pakiet 4 - Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych w butlach Wykonawcy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego Pakiet 5 – Sukcesywne dostawy ciekłego helu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w zbiorniku Wykonawcy

Termin składania ofert: do dnia 14 września 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 2 )