Postępowanie AZP/Z-018/2021

08-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/25924/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-018/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych, manekinów, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa głowy fantomowej, modelu ortodontycznego i zestawu zębów do modelu ortodontycznego; Pakiet 2: Dostawa modelu choroby zęba; Pakiet 3: Dostawa trenażera do nauki cewnikowania pęcherza; Pakiet 4: Dostawa modelu do nauki pielęgnacji ran i bandażowania; Pakiet 5: Dostawa trenażera iniekcji domięśniowych; Pakiet 6: Dostawa modelu pielęgnacji stomii; Pakiet 7: Dostawa fantomu niemowlęcia do podstawowej opieki medycznej Pakiet 8: Dostawa zestawów do profilaktyki przeciwodleżynowej; Pakiet 9: Dostawa modelu pielęgnacji ran odleżynowych; Pakiet 10: Dostawa zaawansowanego fantomu pielęgnacyjnego pacjenta dorosłego z wyposażeniem.

Termin składania ofert: do dnia 16 kwietnia 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )