Postępowanie AZP/Z-052/2020

31-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21821/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-052/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa platformy szkoleniowej pakietem VR

Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )