Postępowanie AZP/Z-029/2020

20-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/18691/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-029/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety Pakiet 1: Dostawa trenażera do badania brzucha Pakiet 2: Dostawa kamizelki do symulacji otyłości Pakiet 3: Dostawa głów fantomowych Pakiet 4: Dostawa trenażera skóry do nauki cięcia i szycia chirurgicznego Pakiet 5: Dostawa fantomu do nauki i ćwiczeń pobierania krwi Pakiet 6: Dostawa symulatora odczuć starczych.

Termin składania ofert: do dnia 30 października 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )