Postępowanie AEZ/S-014/2020

04-02-2020

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-014/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Sigma-Aldrich dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )