Postępowanie AZP/Z-028/2021

06-07-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/33146/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-028/2021

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „Zastosowanie limfocytów CAR-T antyCD19 w niskich dawkach w leczeniu dorosłych chorych na nawrotową i oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną i chłoniaka Burkitta. Badanie kliniczne fazy I/II (MERMAID1)”,

Termin składania ofert: do dnia 09 sierpnia 2021 do godziny 12:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )