Postępowanie AZP/Z-032/2021

25-05-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/61705/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-032/2021

Przedmiot zamówienia: Usługi informatyczne w środowisku chmury obliczeniowej dla systemu openCardio w ramach realizacji projektu: openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia" postepowanie dostępne jest pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl

Termin składania ofert: do dnia 05 lipca 2022 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )