Postępowanie AZP/Z-010/2021

22-03-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/24858/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-010/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku oraz placebo dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)", znak sprawy AZP/Z-010/2021

Termin składania ofert: do dnia 23 kwietnia 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )