Postępowanie AZP/Z-018/2020

01-07-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/15591/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-018/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa inkubatorów dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 09 lipca 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )