Postępowanie AEZ/S-030/2021

20-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/39604/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-030/2021

Przedmiot zamówienia: Wykonanie konserwacji i napraw urządzeń sanitarnych oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 36 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 05 października 2021 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )