Postępowanie AEZ/S-172/2016

25-11-2016

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-172/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług pocztowych i kurierskich (w obrocie krajowym i zagranicznym) dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 06 grudnia 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 2 )