Postępowanie AZP/Z-065/2019

02-12-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-065/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatu PCR emulsyjnego z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 16 grudnia 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )