Postępowanie AZP/Z-051/2021

05-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/40951/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-051/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa platformy szkoleniowej z pakietem VR

Termin składania ofert: do dnia 05 listopada 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )