Postępowanie AEZ/S-022/2022

20-05-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/61254/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-022/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego, powszechnego stosowania, na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na nw. części zamówienia zwane dalej pakietami: Pakiet 1 – System o oczyszczania wody z wyposażeniem - 1 kpl. Pakiet 2 – System oczyszczania wody – 1 szt. Pakiet 3 – Worteks – 1 szt. Pakiet 4 – Myjka ultradźwiękowa – 1 szt. Pakiet 5 – Myjka ultradźwiękowa – 1 szt. Pakiet 6 – Zestaw wyparki próżniowej z systemem próżniowym – 1 kpl. Pakiet 7 – Wirówka – 1 szt. Pakiet 8 – Łaźnia wodna - 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 07 czerwca 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )