Postępowanie AEZ/S-014/2022

04-03-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/54050/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-014/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i higieny dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 14 marca 2022 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )