Postępowanie AZP/Z-008/2020

09-03-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/12416/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-008/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu klasy ERP dotyczącego obsługi uczelni w obszarze: kontrolingu, planowania i budżetowania; elektronicznego obiegu wniosków dot. zakupów, umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego

Termin składania ofert: do dnia 20 kwietnia 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )