Postępowanie AEZ/S-038/2021

19-07-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/34374/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-038/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatu do badania multimodalnych potencjałów wywołanych

Termin składania ofert: do dnia 29 lipca 2021 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )