Postępowanie AEZ/S-085/2020

04-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19312/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-085/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych 15"- typ I - 100 sztuk, Pakiet 2 – Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych 14 " - 100 sztuk, Pakiet 3 – Dostawa komputerów stacjonarnych AIO - 20 sztuk, Pakiet 4 – Dostawa mini komputerów - 20 sztuk, Pakiet 5 – Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych 13"typ I - 35 sztuk, Pakiet 6 – Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych 13" typ II - 35 sztuk, Pakiet 7 – Sukcesywne dostawy komputerów stacjonarnych AIO - 20 sztuk.

Termin składania ofert: do dnia 07 grudnia 2020 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )