Postępowanie AEZ/S-017/2020

10-02-2020

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-017/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 26 lutego 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 26 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 3 )