Postępowanie AEZ/S-013/2020

11-02-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/11710/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-013/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Thermo Fisher dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 16 marca 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )