Postępowanie AEZ/S-160/2016

12-10-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-160/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli w podziale na pakiety: Pakiet 1 – meble do wyposażenia Zakładu Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM, Pakiet 2 – meble dla potrzeb I Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Pakiet 3 – fotel gabinetowy.

Termin składania ofert: do dnia 21 października 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )