Postępowanie AZP/Z-053/2021

25-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/43057/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-053/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego znak sprawy AZP/Z-053/2021

Termin składania ofert: do dnia 02 listopada 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )