Postępowanie AEZ/S-070/2021

22-12-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/48743/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-070/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – System oczyszczania wody -1 szt. Pakiet 2 – Demineralizator - 1 szt. Pakiet 3 – Dygestorium nablatowe - 1 szt. Pakiet 4 – Stereoskop z wyposażeniem - 4 szt. Pakiet 5 – Destylator elektryczny - 1 szt. Pakiet 6 – Wirówka laboratoryjna - 1 szt. Pakiet 7 – Łaźnia wodna- 1 szt. Pakiet 8 – Wytrząsarka - 1 szt. Pakiet 9 – Myjka ultradźwiękowa - 1 szt. Pakiet 10 – Mieszadło magnetyczne - 1 szt. Pakiet 11 – Mikroskop - 1 szt. Pakiet 12 – Łaźnia wodna – 2 kpl. Pakiet 13 – Mieszadło magnetyczne – 2 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej „Pakietami od 1 do 13” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 - 2.13 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 20 stycznia 2022 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

  • Dokumenty postępowania Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety znak sprawy: AEZ/S-070/2021 dostępne są pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl