Postępowanie AZP/Z-029/2021

12-05-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/28405/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-029/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów do mechanicznej perfuzji wątroby

Termin składania ofert: do dnia 20 maja 2021 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )