Postępowanie AEZ/S-015/2022

22-03-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/55619/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-015/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Biological Industries

Termin składania ofert: do dnia 30 marca 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )