Postępowanie AEZ/S-140/2022

21-11-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/78512/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-140/2022

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badania klinicznego (usługa CRO), dla badania klinicznego fazy I „Zastosowanie leukocytarnej fibryny bogatopłytkowej jako stymulatora procesu angiogenezy u chorych poddawanych rewaskularyzacji z powodu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych”

Termin składania ofert: do dnia 23 grudnia 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )