Postępowanie AEZ/S-094/2020

12-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19572/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-094/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Dako dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 25 listopada 2020 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )