Postępowanie AZP/Z-023/2021

30-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/27559/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-023/2021

Przedmiot zamówienia: Synteza urolityny A na skalę półtechniczną wraz z dostarczeniem powstałej w wyniku syntezy urolityny A w ilości 500 g

Termin składania ofert: do dnia 14 maja 2021 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )