Postępowanie AEZ/S-005/2019

25-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-005/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa komór laminarnych do Zakładu Biochemii Wydziału Farmaceutycznego WUM

Termin składania ofert: do dnia 25 lutego 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )