Postępowanie AEZ/S-041/2021

11-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/36482/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-041/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Qiagen

Termin składania ofert: do dnia 19 sierpnia 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )