Postępowanie AEZ/S-107/2020

28-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21550/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-107/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych i laboratoryjnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywne dostawy farmaceutycznych materiałów stomatologicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 2 - Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych do posiadanego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 05 stycznia 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )