Postępowanie AZP/Z-016/2021

25-05-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/29492/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-016/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa platformy szkoleniowej z pakietem VR

Termin składania ofert: do dnia 24 czerwca 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )