Postępowanie AEZ/S-146/2016

26-10-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-146/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa następujących materiałów promocyjno-szkoleniowych w podziale na części opisane Pakietem 1 i Pakietem 2: Pakiet 1: Dostawa następujących materiałów promocyjno-szkoleniowych dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny”, w ramach POWER 2014-2020: a) ołówki z gumką z nadrukiem – w liczbie: 2400 szt. b) długopisy metalowe z nadrukiem – w liczbie: 2400 szt. c) notesy z nadrukiem – w liczbie: 2400 szt. d) teczki ofertowe na dokumenty z nadrukiem – w liczbie: 2400 szt. e) torby bawełniane z nadrukiem – w liczbie: 2400 szt. Pakiet 2: Dostawa: pamięci USB - w liczbie: 108 szt. - dla uczestników zadań w zespołach projektowych realizowanych w ramach projektu pn. „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES; wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy” w ramach POWER 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 08 listopada 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )