Postępowanie AEZ/S-087/2020

22-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/18794/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-087/2020

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych oraz wyposażenia na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na następujące części zamówienia (Pakiety): Pakiet 1 Kompresor bezolejowy – 1 szt.; Pakiet 2 Rotor – 1 szt.; Pakiet 3 Waga precyzyjna – 1 szt.; Pakiet 4 Chłodziarka – 1 szt.; Pakiet 5 Destylator – 1 szt.; Pakiet 6 Kamera mikroskopowa – 1 szt.; Pakiet 7 Czytnik spektrofotometryczny mikropłytek – 1 szt.; Pakiet 8 Komputerowy system do znieczuleń – 1 szt.; Pakiet 9 Waga analityczna – 2 szt.; Pakiet 10 Komora laminarna – 1 szt.; Pakiet 11 Wirówka laboratoryjna – 1 szt.; Pakiet 12 Mikroskop odwrócony – 1 szt.; Pakiet 13 Kątnica chirurgiczna – 2 szt.; Pakiet 14 Lampa wirusobójcza/bakteriobójcza – 4 szt.; Pakiet 15 Cykloergometr – 1 szt.; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących dla odpowiednio Załączniki nr 2.1–2.15 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 06 listopada 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )