Postępowanie AEZ/S-028/2020

11-03-2020

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-028/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa łaźni wodnej na potrzeby Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej WUM. Pakiet 2 Dostawa cyfrowej łaźni wodnej na potrzeby Zakładu Biochemii i Farmakogenomiki WUM. Pakiet 3 Dostawa wirówki na potrzeby Zakładu Immunologii Klinicznej WUM. Pakiet 4 Dostawa wirówki z chłodzeniem na potrzeby Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Pakiet 5 Dostawa wytrząsarki niskoobrotowej na potrzeby Kliniki Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii WUM. Pakiet 6 Dostawa wagi precyzyjnej na potrzeby Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych WUM. Pakiet 7 Dostawa miniwirówki na potrzeby Laboratorium Badawczego – Banku Komórek WUM. Pakiet 8 Dostawa chłodziarko-zamrażarki na potrzeby Działu Technicznego Utrzymania Obiektów WUM. Pakiet 9 Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej na potrzeby Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 31 marca 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 31 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 5 )