Postępowanie AZP/Z-065/2020

30-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21708/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-065/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa zbiornika na ciekły azot z monitoringiem temperatury Pakiet 2: Dostawa rejestratorów holterowskich sygnału EKG Pakiet 3 Dostawa komory klimatycznej Pakiet 4 Dostawa łaźni wodnej

Termin składania ofert: do dnia 15 stycznia 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )