Postępowanie AEZ/S-169/2016

10-11-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-169/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli w podziale na pakiety: Pakiet 1 – meble do wyposażenia Katedry Farmakognozji i Molekularnych podstaw Fitoterapii WUM, Pakiet 2 – meble biurowe do sekretariatu Biura Prawnego WUM.

Termin składania ofert: do dnia 18 listopada 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )