Postępowanie AZP/Z-023/2020

19-08-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/16773/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-023/2020

Przedmiot zamówienia: Inżynier kontraktu projektu openCARDIO

Termin składania ofert: do dnia 09 września 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )