Postępowanie AEZ/S-002/2019

10-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-002/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i dydaktycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Waga elektroniczna medyczna Pakiet 2 Waga medyczna Pakiet 3 Mechaniczna waga lekarska ze wzrostomierzem Pakiet 4 Waga do pomiaru składu ciała Pakiet 5 Symulator do punkcji lędźwiowych u niemowląt Pakiet 6 Zestaw treningowy do kontroli płodu i postępu porodu

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 31 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )