Postępowanie AZP/Z-022/2020

18-08-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/16746/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-022/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i chłodniczych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa zamrażarki - 20 °C Pakiet 2: Dostawa chłodziarko-zamrażarki Pakiet 3: Dostawa regałów ociekowych Pakiet 4: Dostawa pompy próżniowej z regulatorem i miernikiem próżni Pakiet 5: Dostawa demineralizatora Pakiet 6: Dostawa spektrofotometru do pomiaru w mikroobjętości Pakiet 7: Dostawa chłodziarki laboratoryjnej Pakiet 8: Dostawa wagi laboratoryjnej Pakiet 9: Dostawa lampy zabiegowej mobilnej Pakiet 10: Dostawa nastołowej komory laminarnej Pakiet 11: Dostawa cieplarki laboratoryjnej Pakiet 12: Dostawa chłodziarki i zamrażarki

Termin składania ofert: do dnia 07 września 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )