Postępowanie AZP/Z-047/2020

28-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21466/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-047/2020

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i chłodniczego z podziałem na części zamówienia, zwane dalej Pakietami: Pakiet 1: Dostawa zamrażarki; Pakiet 2: Dostawa wirówki wraz z wyposażeniem; Pakiet 3: Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem; Pakiet 4: Dostawa inkubatora CO2 z oprzyrządowaniem; Pakiet 5: Dostawa łaźni wodnej; Pakiet 6: Dostawa suszarki laboratoryjnej; Pakiet 7: Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego; Pakiet 8: Dostawa inkubatora; Pakiet 9: Dostawa lodówko-zamrażarki.

Termin składania ofert: do dnia 20 stycznia 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )