Postępowanie AZP/Z-031/2021

08-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/38578/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-031/2021

Przedmiot zamówienia: Wykonanie systemu informatycznego wraz z dostawą sprzętu do prowadzenia zajęć z elementami technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, w tym zajęć z podstawowych technik resuscytacji

Termin składania ofert: do dnia 28 października 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )