Postępowanie AEZ/S-018/2021

24-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/26975/details

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-018/2021

Przedmiot zamówienia: Adaptacja pomieszczeń w budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii WUM dla potrzeb dydaktycznych Centrum Symulacji Medycznych WUM

Termin składania ofert: do dnia 17 maja 2021 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )