Postępowanie AEZ/S-035/2020

30-04-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/14091/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-035/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych oraz dygestoriów na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – dostawa mebli laboratoryjnych do wyposażenia pomieszczeń Zakładu Chemii Analitycznej, Pakiet 2 - dostawa dygestoriów na potrzeby Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów oraz Zakładu Badania Środowiska (11 sztuk)

Termin składania ofert: do dnia 19 czerwca 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )